Registrácia na podujatia

Online registrácia na podujatie M3M Racing Cup 2018- Ješková Ves

Podujatie M3M Racing Cup 2018 - Ješková Ves sa tento víkend z technických príčin konať NEBUDE!!!! Podujatie je presunuté na mesiac august. Bližšie informácie pridáme v priebehu pár dní.
Za pochopenie ďakujeme.

Je potrebné sa prihlásiť online a následne poslať vyplnenú prihlášku!!!!


Vyplnené prihlášky prosím zasielajte spolu s podpísaným prehlásením a dokladom o úhrade na zprms.sr@gmail.com..Odoslaním prihlášky zároveň potvrdzujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby seriálu, s textom, uvedeným v prihláške a čestným vyhlásením, aj napriek tomu, že tieto nebudú podpísané!!!Č.ú.: 

Zoznam prihlásených na M3M racing Cup 2018 - Ješková Ves

Celkom prihlásených: 24